Estetik Diş Hekimliği

Estetik Diş Hekimliği

 Kozmetik diş doktorluğu; şahsın diş, dişeti ve/veya kapanışını iyileştirmek için yapılan diş tedavileridir. Birçok doktor bu alandaki eğitimine, uzmanlığına, tecrübesine bakmadan kendisini hastalara kozmetik diş doktoru olarak tanıtmaktadır. Bu doktorların etik olmayan pazarlama taktiğidir. Kozmetik diş doktorluğu olarak tanımlanmış uzmanlık dalı bulunmamaktadır. Ancak kendini kozmetik diş doktoru olarak tanıtan, hiçbir uzmanlık eğitimi olmayan doktorlar vardır

Kozmetik diş doktorluğunda baskın iki dal vardır. Bunlardan biri PROTEZ, bir diğeri ise ORTODONTİdir. Bu dalların uzmanlarına da PROSTODONTİST (protez uzmanı) ve ORTODONTİST (ortodonti uzmanı) olarak ayrılır.

Kozmetik diş doktorluğu;

  • Diş veya dişetlerine dental metaryaller ilave edilmesi ile (bonding, porselen veneerler, laminate veneerler, kron kaplamalar, dişeti greftleri),
  • Dişten veya dişetinden madde kaldırılmasıyla (diş minesinde düzeltmeler, gingivektomi, kron boyu uzatma),
  • Diş ve dişetine  ekleme veya kaldırma yapılmadan (beyazlatma, dişeti pigmentasyon tedavisi),
  • Yüzün görünümünü de iyileştirmek üzere dişlerin düzeltilmesi (ortodonti)

gibi tedavi alternatifleri ile diş estetiği süreci işler.

 

PORSELEN LAMİNATE VENEERLER

 

Günümüzde sosyal becerilerin daha fazla önem kazandığı gülüş ilk adımlarımız için en etkin ve etkili araçtır. Gülüşümüz, yüzümüzün, ruhumuzun aynasıdır. Birçoğumuz gülümseyişimizle güzelliğimizi pekiştirmek isteriz. Günlük hayatımızda muhteşem bir gülüşe sahip olduğunu düşündüğünüz birçok kişinin aslında porselen laminate veneerleri olduğunu tahmin bile edemezsiniz.

Porselen laminate veneerler ile gülüşünüzü çok daha çarpıcı hale getirebilir hem kendinizi hem karşınızdakini gülüşünüzle etkiliyebilirsiniz. Porselen laminaların translüsent ve çok ince bir yapıya sahip olmaları ile doğal diş görünümünü sağlamak çok kolay olur.

Hangi durumlarda porselen laminate veneerler tercih edilir?

1. Beyazlatma ile sonuç alınamayan renklenmiş dişlerde

2. Dişler arasında ki açıklıkların ve boşlukların (diastemaların) varlığında

3. Ortodontik tedaviyi tercih etmeyen çapraşıklığı olan dişlerde

4. Büyük dolgulu ön dişlerde

5. Kırık sonucu madde kaybına uğramış ön dişlerde

6. Gülüş tasarımı gerektiren dişeti konturunun ve seviyesinin düzenlenmesi gereken vakalarda,

 porselen laminate veneerler tercih edilebilir.

 

 

Hangi durumlarda porselen laminate veneerler tercih edilmez?

1. Eğer mine tabakası çok az veya hiç yoksa, tam kron tercih edilir.

2. Diş sıkma (bruksizm) veya diş gıcırdatma gibi vakalarda gözlenen başabaş kapanışı olan hastalarda ve kalem çiğneme,buz yeme gibi para-fonksiyonel rahatsızlığı olan hastalarda uygulaması doğru değildir.

3. Aşırı derecede çapraşıklığı olan vakalarda tercih edilmez.

4. Klass 3 gibi (alt çenenin daha önde kapandığı kapanış bozukluğu) kapanış bozukluklarında tercih edilmez.

Porselen Laminate veneerlerin avantajları:

1. Minimal diş kesimi yapıldığından en koruyucu protetik diş tedavisi alternatifidir.

2. Yüksek ısıda porselen fırınında cilalanmış olması aşınma direncini artırır. Sigara, çay, kahve gibi boyar maddelerle rengi değişmez.

3. Çok iyi cilalı yüzeyinden dolayı diştaşı oluşmasına izin vermez.

4. Işık geçirgenliği ve inceliği sayesinde başkaları tarafından farkedilmeyecek kadar doğal olması

5. Dişlerin arka (palatinal) yüzeylerinde hiçbir işlem yapılmadığı için dil herhangi bir yabancılık çekmez.

6. Yüksek teknoloji ürünü porselenler olduğu için kırılmaya ve aşınmaya karşıya büyük direnç gösterirler.

Porselen Laminate Veneerlerin Dezavantajları:

 

1. Maliyetli olması

 

2. Labaratuvar aşaması olması

 

3. Hem hekim hem teknisyen için hassas çalışma ve tecrübe gerektirir.

Tedavi aşamaları:

1. randevu: Çalışma modellerinin elde edilmesi, röntgen ve fotoğrafların çekilmesi minimal diş kesiminin yapılması ölçü alınması geçicilerin yapılması

2. randevu: Geçicilerin çıkartılıp laminate veneerlerin uyumu ve estetiğinin kontrolü simantasyon- yapıştırma gece plağı ölçüsü (porselen laminate veneerleri korumak amacıyla simantasyondan sonra gece plağı yapılır)

GÜLÜŞ TASARIMI

 

YÜZ ANALİZİ:

Yüz analizi yüzün bir bütün olarak detaylandırılıp incelenmesini içerir ve gerektirir.

Frontal düzlemde yüzün orta hattı ile santral dişler (ön diş) arasından geçen hat ideal olarak birbirleriyle kesişmelidir. Alt çene ön dişler ile üst çene ön dişler de birçok kişide aynı hat üzerinde kesişmezler. Fakat alt çene gülme esnasında genellikle gözükmediğinden alt çene orta hat uyumsuzluğu doğal estetiği etkilemez. O yüzden estetikte mandibular orta hat uyumsuzluğu fazla önem taşımamaktadır.

Yüz analizinde frontal düzlemde  pupiller (gözbebekleri) arası hat ile dişlerin insizal kenarlarından geçen hattın paralelliği değerlendirilir.

Bir gülüşün dinamiklerini en iyi şekilde gözlemlemek için tüm hatların birbiriyle paralelliği ve sinerjisi değerlendirilerek tüm yüz analizi yapılır.

Yüz analizinde sagital düzlemde Ricketts’in E düzlemi (burun ucu ve çene ucundan geçen düzlem) değerlendirilir. Bu düzleme göre ortalama değer üst dudakla arasında 4mm., alt dudakla arasında 2mm. dir.  Nasio-labial açı; burun tabanı ve üst dudak arasındaki açıdır. Ortalama değeri erkekler için 90-95 derecedir, bayanlar için 100-105 derecedir.

Gülüş ve dental analiz tüm yüz fotoğrafı ile başlar. Dudaklar ve dişeti bir bütün olarak değerlendirilir. Dental analizde dişlerin karakterizasyonu kişiye göre değerlendirilir.

Tüm yüz fotoğrafından sonra tek başına gülüş üzerine odaklanılır. tasarlanan gülüşdeki dudak çerçevesini belirleyin.

1.Aşama : pupiller arası hat, konuşma ve dudak çizgisine göre dişlerin insizal (dişlerin kesici kenarlar) sınırları belirlenir. Fonetiğin kullanılması ve ‘’M’’ harfinin söyletilmesi dudakların istirahat konumunun belirlenmesinde önemlidir. Bu pozisyonda gözüken diş miktarı gülüşün tasarlanmasında önemli olan altyapıyı oluşturur. Ne kadar fazla diş gözükürse o kadar  genç bir görünüm sağlanılır. Üst dişlerin insizal (kesici) sınırıda yine fonetik kullanılarak belirlenir.  Üst ön dişlerin insizal (kesici) uçları,  alt dudak vermillion hattı veya kuru/ıslak dudak sınırına kadar uzanır.

2.Aşama: orta hat sınırının belirlenmesi Yüzün orta hattının simetrisini belirlenir ve dental orta hat çizgisi bu çizgiye göre belirlenir. Orta hat çizgisi insizal kenar çizgisini dik keser.

3.Aşama: Dişeti sınırının belirlenmesi: Mevcut olan boşluğa göre dişin boyu, %78 genişlik/boy oranı kullanılarak hesaplanır . ön dişlerin dişeti zenith noktası (tepe noktası) belirlendikten sonra estetik parametrelere göre diğer dişlerin dişeti sınırları belirlenir.

4.Aşama: Santral (ön 1. Kesici diş) dişlerin formunun belirlenmesi yüzün orta hattı baz alınarak santral dişin yeri belirlenir. Genişlik ise mevcut boşluğun analizine ve %78 oranında ki diş proporsiyonlarına  göre değerlendirilir. orta hat simetrisini yakalamak için santral dişler birbirinin ayna görüntüsü gibi olmalıdır.

Copyrights ©2015: implantim.net - Google Seo Ürünüdür.