İMPLANT

İMPLANT

İmplant eksik dişlerin yerine onların işlevlerini yerine getirmesi için yapılan ve çene kemiğine yerleştirilen yapay diş köküdür. Titanyumdan üretilen implantlar insan dokularıyla biyo-uyumlu olup çene kemiği ile arasında oluşan biyolojik bağlanma sonucunda vücudun bir parçası haline gelirler.
Modern diş hekimliğinin amacı, diş çürüklerinin ortadan kaldırılması ile veya diş eksikliklerinin giderilmesi yolu ile, hastaların normal yüz biçimlerini, çiğneme işlevlerini, estetiğini, rahatlıklarını, konuşma özelliklerini ve sağlıklarını tekrar kazandırmaktır. İmplant tedavisini bu alanda benzersiz kılan, çiğneme sisteminin bozuklukları, hastalıkları veya yaralanmaları tarafından engellenmeksizin bu amaçları gerçekleştirme olanağı sunmasıdır. Bununla birlikte, kayıp diş sayısı arttıkça bu hedefin başarılması zorlaşmaktadır. Süregelen araştırmalar, tanısal araçlar, tedavi planlamaları, implant tasarımları, yeni materyaller ve teknikler sayesinde, pek çok zor klinik durumun tedavisinde öngörülebilir başarı artık bir gerçektir.
Diş implantı(diğer adı kemik içi implant) kron, köprü, hareketli diş protezi gibi diş protezlerini desteklemek veya ortodontik tedavilerde sabit destek olarak kullanmak için çene kemiğine cerrahi uygulama ile yerleştirilen tıbbi bir üründür.
Modern diş implantlarının temelinde, titanyum gibi materyallerin kemik ile sıkı bir biçimde bütünleşmesini ifade eden osseointegrasyon adı verilen biyolojik bir süreç yer almaktadır. İlk olarak kemik içine bir implant yerleştirilmekte, daha sonra implant kemik ile bütünleşmekte bundan sonra da üzerine bir diş protezi uygulanmaktadır. İmplanta veya diş protezine dayanak olmak üzere hazırlanan implant üstü yapının üzerine yerleştirilen bir diş protezi(kron, köprü ya da hareketli diş protezi) uygulanmadan önce önemli bir iyileşme süresine ihtiyaç duyulmaktadır.

Copyrights ©2015: implantim.net - Google Seo Ürünüdür.